درباره ما

مصطفی یوسفی 1 دسامبر 14

مدیران شرکت استایل با داشتن تجربه 18 ساله خود در زمینه تولید تحت نام دی تو دی ” Day To Day ” و همچنین همکاری با شرکت سامان اسپورت،  اقدام به تاسیس شرکت استایل نمودند که 7 سال از مدت تاسیس آن می گذرد.